Αθλιότητα και η αξιακή μορφή

πηγή: Athens.indymedia.org

(προσθήκη από π.κ.:  στη συνέχεια του άρθρου θα βρείτε και το 1ο τεύχος)

Το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Endnotes κυκλοφόρησε στα αγγλικά τον Απρίλιο του 2010. Στο μεταξύ, διαβάστηκε, συζητήθηκε, μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε από τους Φίλους του Κεραυνοβόλου Κομμουνισμού (και τους φίλους τους) τον χαλεπό Νοέμβριο του 2015. Συνοδεύεται από ένθετο πρόλογο των ιδίων. Αν μη τι άλλο, μέλημά του, όπως και δική μας πρόθεση, είναι να συμβάλει σε μια ορισμένη κριτική του κόσμου μας, αυτού του κόσμου του κεφαλαίου· και, όχι, μην πάει ο νους σου στο κακό, να πάει στο χειρότερο.

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κρίση στην ταξική σχέση

Αθλιότητα και χρέος

Σημειώσεις για το νέο ζήτημα της κατοικίας

Κομμουνιστικοποίηση και θεωρία της αξιακής μορφής

Η κινούμενη αντίφαση

Η ιστορία της υπαγωγής

Υπνεργατική έρευνα

Κρίση στην ταξική σχέση
Λαμβάνοντας την καπιταλιστική ταξική σχέση ως αυτο-αναπαραγόμενο όλον, ο ορίζοντας του ξεπεράσματός της εμφανίζεται ως αμετάβλητη όψη του όλου αυτού, καίτοι μια όψη με ιστορικά μεταβλητή ποιότητα. Ο πλεονάζων πληθυσμός και η εργασία ως βασικό πρόβλημα για το κεφάλαιο χαρακτηρίζουν κεντρικές δυναμικές, οι οποίες υπόκεινται της μετατόπισης σε αυτόν τον ορίζοντα πέρα από το παλιό πρόγραμμα της εργατικής εξουσίας.

Αθλιότητα και χρέος
Μια εκ νέου ανάγνωση και ιστορική ερμηνεία του μαρξικού «γενικού νόμου της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης» –της τάσης, δηλαδή, η διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου να αποβάλλει περισσότερη εργασία από αυτή που απορροφά– υπό το φως της τρέχουσας αύξησης των πλεοναζόντων πληθυσμών και του πλεονάζοντος κεφαλαίου παγκόσμια.

Σημειώσεις για το νέο ζήτημα της κατοικίας
Προκαταρκτικό υλικό για μια θεωρία της ιδιοκατοίκησης, της πίστωσης, και της οικιακής εργασίας στη μεταπολεμική αμερικανική οικονομία. Πώς μετασχηματίζεται ο θεμελιώδης διαχωρισμός μεταξύ παραγωγής και αναπαραγωγής, όταν το σπίτι καθίσταται το εμπόρευμα μέσω του οποίου όλα τα υπόλοιπα εμπορεύματα πωλούνται;

Κομμουνιστικοποίηση και θεωρία της αξιακής μορφής
Η θεωρία της κομμουνιστικοποίησης και η μαρξική θεωρία της αξιακής μορφής αναδύονται από την ίδια ιστορική στιγμή, αλληλοσυμπληρώνονται αμοιβαία, και δείχνουν προς την ίδια ριζοσπαστική αντίληψη της επανάστασης ως άμεσου μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων, κατά τον οποίο παύουμε να συγκροτούμε την αξία και αυτή παύει να συγκροτεί εμάς.

Η κινούμενη αντίφαση
Μια ανακατασκευή της συστηματικής διαλεκτικής του κεφαλαίου ως διαλεκτικής της ταξικής πάλης. Οι μορφές της αξίας, οι οποίες συγκροτούνται από την, και ρυθμίζουν την, κοινωνική πρακτική, ολοποιούνται και αυτο-αναπαράγονται μέσω της υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Η ολότητα που συγκροτείται τοιουτοτρόπως είναι εσωτερικά αντιφατική, και ουσιαστικά αυτο-υπονομευόμενη: η καπιταλιστική συσσώρευση είναι μια κινούμενη αντίφαση, ήτοι μια ιστορική αντίφαση, μεταξύ του κεφαλαίου και του προλεταριάτου.

Η ιστορία της υπαγωγής
Η φιλοσοφική/λογική έννοια της υπαγωγής χρησιμοποιείται σε ποικίλες περιοδολογήσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, όπως αυτές της Théorie Communiste, του Ζακ Καμάτ και του Αντόνιο Νέγκρι. Μια κριτική εξέταση της έννοιας αυτής και των ιστορικών της χρήσεων.

Υπνεργατική έρευνα
Η εργατική έρευνα κυνικά ιδωμένη: η αντι-ηρωική εργασιακή ζωή του web developer.

Προκαταρκτικό υλικό για έναν απολογισμό του 20ού αιώνα

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Endnotes κυκλοφόρησε στα αγγλικά τον Οκτώβριο του 2008. Στα ελληνικά εκδίδεται από τους Φίλους του Κεραυνοβόλου Κομμουνισμού (και τους φίλους τους) τον χαλεπό Νοέμβριο του 2015 συνοδευόμενο από ένθετο πρόλογο των ιδίων. Πέρα από τον πρόλογο και τον επίλογο των Endnotes, για τα υπόλοιπα κείμενα του τεύχους χρησιμοποιήθηκαν οι ήδη δημοσιευμένες μεταφράσεις άλλων, όπως σημειώνεται κατά περίπτωση. Αν μη τι άλλο, μέλημα του παρόντος τεύχους, όπως και δική μας πρόθεση, είναι να συμβάλει σε μια ορισμένη κριτική του κόσμου μας, αυτού του κόσμου του κεφαλαίου· και όχι, μην πάει ο νους σου στο κακό, να πάει στο χειρότερο.

 

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φέρτε τους νεκρούς σας

Όταν πεθαίνουν οι εξεγέρσεις

Κανονιστική ιστορία και κομμουνιστική ουσία του προλεταριάτου

Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο;

Προλεταριάτο και εργασία: μια ιστορία αγάπης;

Πολύ κακό για το τίποτα;

Επίλογος

Φέρτε τους νεκρούς σας (Endnotes)
Μια εισαγωγή στην αντιπαράθεση μεταξύ της Théorie Communiste (TC) και του Troploin (Ντωβέ & Nesic) αναφορικά με το πώς μπορούμε να θεωρητικοποιήσουμε την ιστορία και την πραγματικότητα της ταξικής πάλης και της επανάστασης στην καπιταλιστική εποχή.

Όταν πεθαίνουν οι εξεγέρσεις (Ζιλ Ντωβέ)
Ο Ντωβέ δείχνει τον τρόπο που το κύμα των προλεταριακών εξεγέρσεων στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα απέτυχε: είτε επειδή συντρίφθηκαν από τα σκαμπανεβάσματα του πολέμου και της ιδεολογίας είτε επειδή οι ίδιες οι «νίκες» τους πήραν τη μορφή αντεπανάστασης, εγκαθιδρύοντας πολιτικά συστήματα τα οποία, εξαρτώμενα στη χρηματική ανταλλαγή και τη μισθωτή εργασία, απέτυχαν να υπερβούν τον καπιταλισμό.

Κανονιστική ιστορία και κομμουνιστική ουσία του προλεταριάτου (Théorie Communiste)
Στην κριτική της για το Όταν Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις, η TC επιτίθεται στην «κανονιστική» οπτική του Ντωβέ, κατά την οποία οι πραγματικές επαναστάσεις έρχονται αντιμέτωπες με το τι θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είναι, με άλλα λόγια με μια ποτέ-πλήρως-διατυπωμένη φόρμουλα της γνήσιας κομμουνιστικής επανάστασης. Εν αντιθέσει, η TC ισχυρίζεται ότι προσφέρει έναν στιβαρό απολογισμό ολόκληρου του κύκλου της επανάστασης, της αντεπανάστασης και της αναδιάρθρωσης, όπου μπορεί να δειχθεί πως οι επαναστάσεις εμπεριείχαν τις ίδιες τους τις αντεπαναστάσεις ως το εσωτερικό όριο των κύκλων από τους οποίους αναδύθηκαν και των οποίων έφεραν το τέλος.

Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο; (Ζιλ Ντωβέ)
Ο Ντωβέ ασκεί κριτική στην TC για το ότι προτείνει ένα αυτοαναφορικό ιστορικό μοντέλο το οποίο, χωρίς αιτιολόγηση, ευνοεί τον τρέχοντα κύκλο αγώνων, ενώ αρνείται στους προλετάριους που αγωνίστηκαν στο παρελθόν την οποιαδήποτε ικανότητα δράσης η οποία δεν καθορίζεται πλήρως από την ιστορικώς επικρατούσα σχέση μεταξύ του κεφαλαίου και της μισθωτής εργασίας.

Προλεταριάτο και εργασία: μια ιστορία αγάπης; (Ζιλ Ντωβέ & Καρλ Νεζίκ)
Η ιστορική έκθεση των Ντωβέ και Νεζίκ αμφισβητεί τη θέση ότι η αυτο-αναγνώριση του προλετάριου ως παραγωγού έχει υπάρξει η αποφασιστική αιτία των ηττών του. Πότε, διερωτώνται, προσπάθησαν πραγματικά οι εργάτες να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη; Πότε ανταγωνίστηκαν τους αστούς ιδιοκτήτες ή τους σύγχρονους διευθυντές για τη διαχείριση των εταιρειών; Τα εργατικά κινήματα δεν συμπυκνώνονται σε μια επιβεβαίωση της εργασίας. Κι αν το «είναι» του προλεταριάτου όπως θεωρητικοποιήθηκε από τον Μαρξ δεν αποτελεί απλώς μεταφυσική, το περιεχόμενό του είναι ανεξάρτητο από τις μορφές που λαμβάνει από την καπιταλιστική κυριαρχία.

Πολύ κακό για το τίποτα (Théorie Communiste)
Η TC επιχειρεί μια ενδελεχή, σημείο προς σημείο, αντίκρουση του Προλεταριάτο και Εργασία: Μια Ιστορία Αγάπης;, αρχικά αναπτύσσοντας λεπτομερώς την έννοια του προγραμματισμού, η οποία επιτρέπει μια ιστορικοποίηση των όρων της ταξικής πάλης, της επανάστασης και του κομμουνισμού, και στη συνέχεια σκιαγραφώντας την πρωτότυπη μοναδικότητα ενός νέου κύκλου αγώνα πέρα από τον προγραμματισμό.

Επίλογος (Endnotes)
Για τη διαφορά της θεωρίας της κομμουνιστικοποίησης της TC και του Ντωβέ: πανταχού παρούσα και αμετάβλητη πιθανότητα ή συγκεκριμένη μορφή που η κομμουνιστική επανάσταση πρέπει να λάβει στον τρέχοντα κύκλο αγώνα; Ακολουθώντας την ανάλυση της TC περί της ανάπτυξης της ταξικής σχέσης, χωρίς να υιοθετούμε τις κατηγορίες της τυπικής και της πραγματικής υπαγωγής, ισχυριζόμαστε ότι το κομμουνιστικό κίνημα δεν πρέπει να κατανοηθεί ούτε ως κίνημα κομμουνιστών ούτε ως κίνημα της τάξης, αλλά ως κίνημα καθεαυτής της ολότητας.

Advertisements

Σας ακούμε...

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: